فراداده

فراداده

فراداه دوربین مدار بسته یا ابر داده

یادگیری عمیق یکی از مهم ترین ابزار تحلیل اطلاعات در دوربین های مدار بسته است

هر  چقدر تحلیل درست تری از تصاویر داشته باشیم می توان گفت سیستم نظارتی کارآمد تری داریم

در تصاویر آرشیو معمولا اجسام متحرک عامل خطر و عکس العمل محسوب می شوند،

ولی در بعضی شرایط  تصاویر متحرک زیادی وجود دارد

در این شرایط با استفاده از یادگیری عمیق می توان نقاط حساس یا همان لبه ها مشخص کرد

و مشخص کرد که چه اجزای متحرکی در فرآیند هشدار اهمیت دارد.

کشف جزییات

در مورد کشف جزییات از تصاوریر از قبیل تنظیم نور در شرایط خاص

و یا تنظیم رنگ جهت نمایش بهتر جزییات هم میتوان از تحلیل اطلاعات استفاده کرد .

BLc   و hlc   از جمله تکنولوژی های تحلیل شدت نور در دور بین های مداربسته .

دوربین های پلاک خوان از نوع دوربین های حساس به متن هستند

که بل توجه به شماره ی پلاک میتوانند اقدامات مورد نظر را ثبت می کند

اطلاعاتی که دوربین های مدار بسته ضبط می کنند اطلاعات معمولی و عادی هستند

که به راحتی از تصاویر دریافت می شوند.

نصب دوربین مدار بسته اصفهان

مهندس احمدی 09131006027

واما فراداده

فرا داده و یا ابر داده نوع اطلاعات استخراجی از اطلاعات می باشد

که با کند و کاو و بررسی حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری می شوند

این اطلاعات در مورد دوربین های مدار بسته هم بسیار مفید است

و بیشتر در مورد اطلاعات آماری استفاده می شود ولی در اغلب موارد اطلاعات خوبی استخراج می شوند.

به فرایند پردازش اطلاعات و استخراج اطلاعات مفید از داده ها فرآیند داده کاوی گفته می شود.

یک مثال

در مورد فراداه دوربین مدار بسته یکی از موارد فراداده میتواند در یک فروشگاه مواد غذایی

میسر حرکت خریداران در بین قفسه ها باشد و بررسی سیر حرکت آنها

و استخراج چیدمان بهینه و اصولی و یا بررسی زمان های اوج ترافیک

در کنار صندوق ها و ایجاد صندوق های فوق العاده در آن زمان

و یا درمورد دوربین های کنترل ترافیک بررسی زمان های اوج ترافیک

در یک ورودی چراق قرمز و نتظیم بهینه تایم های چراغ قرمز و سبز

و نوع پیشرفته تر این اطلاعات میتوان به مثال زیر اشاره کرد.

فراداه دوربین مدار بسته

در تصاویر ضبطی دوربین مداربسته یه مجتمع ساعت های عبور اتومیل های قرمز رنگ را دریافت کنیم

در این اطلاعات ما به راحتی می توان در سریع ترین زمان مورد نظر اطلاعات مفیدی را جمع آوری کنیم

استخراج و جمع آوری ابر داده ها از اطلاعات برنامه ریزی و پردازنده های مخصوص خود

را نیاز دارد ولی دیر نیست که شاهد دوربین های با قابلیت استخراج فراداده ها باشیم

 

نصب دوربین مدار بسته اصفهان

اشتراک گذاری این مقاله

جستجو در سایت


دسته بندی