دوربین های TIOC

دوربین های TIOC

دوربین های TIOC همه فن حریف هم دوربین و هم یک سیستم هوشمند حفاظتی و نظارتی کامل با تمامی امکانات ...

رک سرور و شبکه

رک سرور و شبکه

رک سرور و یا شبکه با گسترش امکانات و ماژول های ارتباط داخلی در شرکت ها و ادارات رفته رفته ...

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا حلقه ی گمشده ی تکنولوژی و هوش مصنوعی در عصر جدید . عصر حاضر عصر دیجیتال نامیده شده چرا ...

فیبر نوری

فیبر نوری

فیبر نوری یکی از مناسب ترین و سریع ترین را ه های ارتباطی در شبکه است و در این روش ...

دوربین های PTZ 

دوربین های PTZ 

دوربین های PTZ نام این  دوربین ها مخفف PAN TILT ZOOM هست PAN چرخش افقی TILT چرخش عمودی  وZOOMیعنی بزرگ نمایی . ...