همانطور که در تعریفWDR گفتیم. برای دستیابی به تصویر واضح در نقاط با تضاد کنتراست بالا از دو پردازنده در دوربین ها استفاده میشود..

یک پردازنده تصویر روشن و پردازنده دوم تصویر قسمت های تیره را برداشت کرده و با تلفیق این دو تصویر با کیفیت و واضح به دست می اید اما در DWDR این امکان به صورت نرم افراری ایجاد شده و خبری از سخت افزار متفاوت نیست در مجموع تاثیرDWDR بسیار ناچیز است هرچند بودنش بهتر از نبودنش میباشد.

۰۹۱۳۱۰۰۶۰۲۷